Retur & Reklamation

Värmetransfer och dess lämplighet för plagg

Hot Screen producerar en mångsidig värmetransfer som fungerar på de flesta textila material. Då det finns en nästan oändlig mängd olika behandlingar och infärgningar av textil/plagg är det alltid klokt att testa textilierna. Antingen får du prover av oss och testar själv, alternativt skickar du in materialen du önskar få testade till Hot Screen och får då en rapport tillbaka från vårt testlabb. Alla tester är givetvis kostnadsfria för dig som kund.

Reklamation av värmetransfer före applicering på plagg

Var vänlig kontrollera din beställning noggrant så att det stämmer överens med dina önskemål d.v.s. layout, stavning, storlek, färger, antal m.m. Hot Screen ersätter inte felaktigt beställda värmetransfer.

Du som kund skall vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig skall du omedelbart reklamera det till Hot Screen. Har Hot Screen tillverkat värmetransfern felaktigt så ersätter Hot Screen med nya korrekta värmetransfer.

Hot Screen erbjuder även nöjd kundgaranti på värmetransfer. Är du av någon anledning inte nöjd med värmetransfern erbjuder Hot Screen att producera nya ersättningstransfer utan kostnad. För att kunna åberopa nöjd kund garanti krävs en ifylld returföljesedel som skickas tillsammans med den felaktiga värmetransfern.

Kontakta kundtjänst för att erhålla en kostnadsfri retursedel när du åberopar nöjd kundgaranti.

Reklamation efter applicering på plagg

Det är viktigt att du som kund kontrollerar att rätt värmetransfer kommer på rätt plagg. Hot Screen ersätter inte plagg där fel värmetransfer har applicerats eller där värmetransfern applicerats på fel sätt. Se produktblad för appliceringsinstruktioner.

Ladda ner returföljesedel