Hot 2000 vianetsintä

Oma lämpösiirtokone on tärkeää tuntea hyvin. Se, mikä aluksi näyttää vialta, voidaan monissa tapauksissa ratkaista helposti muutamalla painikkeen painalluksella. Alla käymme läpi kaksi yleistä ongelmaa, jotka voit ratkaista helposti itse:

Jos Hot 2000 ei käynnisty

Jos Hot 2000 ei käynnisty normaalisti, voit aloittaa varmistamalla, että kone on päällä. Varmista myös, että takana oleva kytkin on asennossa 1. Jos kytkimen lamppu tai näyttö ei syty, varmista, että liittimessä on jännite.

Slå på ström - värmepress

Seuraava vaihe on tarkistaa, että hätäpysäytyspainikkeen hallintalaite ei ole aktivoituna (alas painettuna). Jos näin on, sammuta Hot 2000 ja vedä hätäpysäytyspainike ylös ennen koneen uudelleenkäynnistämistä.

Jos lämmitysrauta ei laskeudu

Jos Hot 2000:n lämmitysrauta ei laskeudu käyttäessäsi konetta, aloita tarkistamalla, kulkeeko kompressoristasi paineilmaa lämpöpuristimeen. Katso sitten baarilukemaa:

  1. Painemittari näyttää todellisen paineen.
  2. Tarkista, että säädin ei ole suljettu – vedä säädintä ylös ja kierrä sitä myötäpäivään paineen lisäämiseksi.
    Myötäpäivään = paine kasvaa
    Vastapäivään = paine vähentyy

Jos ongelma jatkuu

Jos nämä kaksi vianetsintätapaa eivät auta, voit aina ottaa yhteyttä Hot Screenin lämpösiirtokoneiden huoltoteknikkoon.