Felsökning i Hot 2000

Det är viktigt att lära känna sin värmepress. Vad som först verkar vara ett fel kan i många fall lösas med några enkla knapptryckningar. Här går vi igenom två vanliga problem som du enkelt får bukt på själv:

Om Hot 2000 inte startar

Om din Hot 2000 inte startar som vanligt kan du börja med att se så att maskinen är påslagen. Se också till att strömställaren på baksidan är i läge 1. Om lampan på strömställaren eller displayen inte tänds, kontrollera att det finns spänning i uttaget.

Slå på ström - värmepress

Nästa steg blir att kontrollera att reglaget för nödstoppet inte är i aktiverat läge (nedtryckt). Om så är fallet behöver du stänga av din Hot 2000, sedan dra upp nödstoppet innan du startar maskinen igen.

Om värmejärnet inte går ner

Om värmejärnet på din Hot 2000 inte går ner när du använder transferpressen, börja med att se om det finns tryckluft från din kompressor till värmepressen. Ta sedan en titt på bar-trycket:

  1. Manometer visar det aktuella trycket.
  2. Kontrollera att regulatorn inte är stängd – dra i så fall upp regulatorn och vrid den medsols för att öka trycket.
    Medsols = ökar trycket
    Motsols = minskar trycket

Om felet kvarstår

Skulle det vara så att dessa två felsökningar inte fungerar är du välkommen att kontakta vår servicetekniker.

Följ oss!