Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna villkor
Hot Screen AB säljer endast till återförsäljare. För att bli återförsäljare hos Hot Screen AB måste du vara i branschen av handel med förädlade plagg eller sådan verksamhet Hot Screen AB bedömer som likvärdig. Du kan ansöka om att bli återförsäljare genom att klicka på länken ”kontoansökan” på Hot Screen AB:s webbplats eller genom att kontakta Hot Screen AB. Aktuell kontaktinformation återfinns på Hot Screen AB:s webbplats. www.hotscreen.se

Priser
Hot Screen AB:s priser baseras på gällande prislista. Hot Screen AB:s prislista gäller per kalenderår. Alla Hot Screen AB:s priser är exklusive moms och frakt. Hot Screen AB reserverar sig mot eventuella prisändringar orsakade av faktorer som ligger utanför Hot Screen AB:s kontroll och påverkan.

Betalningsvillkor
Kredittiden är 30 dagar. Vid försenad betalning har Hot Screen AB rätt att ta ut dröjsmålsränta (8%). Produkterna förblir Hot Screen AB:s egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Hot Screen AB rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Leverans
Leverans sker inom & utanför Sverige och av Hot Screen AB anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor fritt Hot Screen AB:s lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten överlämnas från Hot Screen AB till transportören enligt Incoterms 2010 EXW-Ex Works.

Frakt
Frakt debiteras enligt gällande prislista.

Force Majeure
Hot Screen AB äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Hot Screen ABs kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Reklamation & Retur
Information om reklamation och retur finns på vår webbplats www.hotscreen.se. Det går också bra att kontakta vår kundtjänst som kan hjälpa dig. Våra aktuella öppettider hittar du på www.hotscreen.se

Ändring av villkor
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel. Hot Screen AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Värmetransfer försäljningsvillkor

Leveransalternativ
Ordinarie leverans: Max 5 arbetsdagar produktionstid efter godkänt korrektur/beställning. (4 dagars produktionstid vid beställning i webshop)
Expressleverans: Max 3 arbetsdagar produktionstid efter godkänt korrektur/beställning.
Dagen efter express (DEX): 1 arbetsdag produktionstid efter godkänt korrektur/beställning.
Dina varor skickas senast dagen efter beställning. Beställning av DEX måste ske innan kl. 14.00 för att Hot Screen AB garanterat skall kunna skicka dina varor dagen efter.

 Orderbekräftelse
Inom 12 timmars ordinarie arbetstid från ordertillfälle skickas en digital orderbekräftelse med planerat leveransdatum. Orderbekräftelsen skickas via e-post till återförsäljares valda kontakt för e-post. Vid order beställd via webshop skickas orderbekräftelsen automatiskt direkt vid godkännande av ordern.

Ändringar efter orderbekräftelse
När orderbekräftelse är skickad från Hot Screen AB medges inga ändringar av order.

Leveransavisering
Samma dag ordern utlevereras från Hot Screen AB skickas en digital leveransavisering via e-post till återförsäljarens valda kontakt för e-post tillsammans med en länk för att spåra ordern. Länken pekar på speditörs digitala system för spårning av paket och möjliggör spårning av försändelsen.

Försening av leverans

Uppstår komplikation som försenar leveransen skickas en avisering med orsak till försening och nytt leveransdatum via e-post till återförsäljares valda kontakt för e-post.

Garanti
Hot Screen AB garanterar att levererad produkt överensstämmer med korrektur, enligt beställning eller bifogat grafiskt material. Vid eventuella avvikelser producerar Hot Screen AB nya värmetransfer kostnadsfritt.

Ansvarsbegränsning
Hot Screen AB är inte ansvarig för återförsäljares uteblivna vinst, transportkostnader, produktionsbortfall eller andra ekonomiska förluster. Hot Screen AB ansvar heller inte för skada som uppstått vid felaktig användning eller applicering av värmetransfer på material som inte verifierats vara lämplig för värmetransferprodukten.

Värmetransfers funktion -Återförsäljarens ansvar
Det är återförsäljarens ansvar att säkerställa värmetransferns lämplighet och funktion för produkten den appliceras på. Hot Screen AB skickar vid förfrågan kostnadsfritt produktprover för verifikation av funktion. Hot Screen AB utför kostnadsfri verifiering vid osäkerhet kring lämplighet på valt material.

Förbehåll tryckunderlag
Hot Screen AB tar inget ansvar för insänt material, varken för innehållet eller dess form. Insänt material lagras och tillgängliggörs för återbeställning av beställaren i digitala arkiv, den som sänder digitalt material till Hot Screen AB anses medge sådan lagring. Förbehåll mot detta accepteras inte.

Värmepressar försäljningsvillkor

Leveranss Hot 2000 värmepress
Ordinarie leverans: Max 5 arbetsdagar efter beställning av Hot 2000 värmepress.
Vid beställning av större antal än 5st Hot 2000 vid samma beställningstillfälle måste leveranstiden avtalas vid beställningstillfället beroende på beställningens omfattning. Kontakta kundtjänst eller säljare för korrekt leveranstid.

Leverans Övrig värmepress eller specialproduktion
Vid beställning av annan värmepress än Hot 2000, eller specialproduktion avtalas leveranstiden vid beställningstillfället beroende på beställningens omfattning och art.

Orderbekräftelse
Inom 12 timmars arbetstid från ordertillfälle skickas en digital orderbekräftelse med planerat leveransdatum.Orderbekräftelsen skickas via e-post till återförsäljares valda kontakt för e-post. Vid order  beställd via webshop skickas orderbekräftelsen automatiskt direkt vid godkännande av ordern.

Ändringar efter orderbekräftelse
När orderbekräftelse är skickad från Hot Screen AB men inte utlevererad till speditör medges ändringar av order. Detta såvida det inte gäller värmepress av annat fabrikat eller specialproduktion.

Leveransavisering
Samma dag som ordern utlevereras från Hot Screen AB skickas en digital leveransavisering via e-post till återförsäljarens valda kontakt för e-post tillsammans med en länk för att spåra ordern. Länken pekar på speditörs digitala system för spårning av paket och möjliggör spårning av försändelsen.

Försening av leverans
Uppstår komplikation som försenar leveransen skickas en avisering med orsak till försening och nytt leveransdatum via e-post till återförsäljares valda kontakt för e-post.

Garanti
Garantitiden avseende Hot 2000 värmepress funktion uppgår till ett (1) år räknat från försäljningstillfället. Produktgarantivillkor återfinns i manualen för Hot 2000 värmepress.

Ansvarsbegränsning
Hot Screen AB är inte ansvarig för återförsäljares uteblivna vinst, transportkostnader, produktionsbortfall eller andra ekonomiska förluster. Hot Screen AB ansvar heller inte för skada som uppstått vid felaktig användning av värmepressen.