Preferred Partner Program

Din möjlighet att påverka!

Vill du få den unika möjligheten att påverka vår verksamhet som Preferred partner till Hot
Screen? Vår tanke är att vi tillsammans med er ska utvecklas och hitta nya lösningar, att ni ska få
göra er röst hörd och att vi ska få värdefull feedback.

Vad innebär Preferred Partner Program för er?

Tillsammans med andra väl utvalda kunder träffar ni oss två gånger per år i en workshop. Vi
diskuterar då hur Hot Screen kan utvecklas inom områden som: produktutveckling, Miljö & hållbarhet,
värmepressar & tillbehör, webbutveckling & funktioner. Vi tror på en mix av personer om
max två från varje kundföretag, gärna någon som jobbar med applicering av våra produkter och
en som sitter med inköp i vår webb. Ni kommer att bli en viktig del i kommande tester och utvärderingar.
Som en del av vårt Preferred Partner Program vill vi att varje partner lyfter oss som
Preferred Supplier på sin webbplats, liksom vi kommer att presentera våra partners som rekommenderade
återförsäljare. Läs mer om vad vi erbjuder nedan.

Krav

Medverka minst 1ggr/år på fysiskt möte

Som ett viktigt krav i vårt partnerprogram, förväntas du delta i minst ett fysiskt möte per år. Dessa möten är en central del av vårt samarbete, där vi tillsammans kan utbyta idéer, diskutera utvecklingsmöjligheter och stärka våra relationer.

Svara på frågeformulär & enkäter för att hjälpa Hot Screen med produktutveckling m.m.

Som Preferred Partner förväntas man även svara på enkäter & frågeformulär för att hjälpa Hot Screen med framtida produkt- & webbutveckling.

80% av alla transferinköp skall beställas hos Hot Screen

Genom att delta i vårt partnerprogram åtar du dig att placera minst 80% av dina transferinköp hos Hot Screen

Minst 80% digitala beställningar

Digitaliseringen växer hos alla och vi blickar frammåt därför ser vi att som Preferred Partner behöver man förstå vår webbplats och dennes kraftulla verktyg. 

Marknadsföra Hot Screen Som Preferred Supplier på er hemsida

Ett grundläggande krav i vårt partnerprogram är att ni aktivt marknadsför Hot Screen som er Preferred Supplier på er hemsida. 

Vårt erbjudande!

Var med och påverka utbudet av våra produkter

Som Preferred Partner ges man möjligheten att aktivt påverka vårat produktutbud och bidra med tankar, idéer och förbättringar.

Vi rekommenderar er till slutkunder

Genom att framhäva er som en betrodd partner till våra gemensamma målgrupper, bidrar vi inte bara till att öka er marknadsnärvaro, utan även till att skapa värdefulla affärsmöjligheter som gynnar både er och slutkunder.

Rabatterade priser på våra värmepressar

Vi erbjuder alla våra Preffered Partners förmånliga priser på samtliga värmepressar i vårat produktutbud

Möjlighet att ta del och påverka utvecklingen av vår webbshop

Som Preferred Partner ges du möjligheten att vara med och påverka ny och befintlig funktionalitet i vår webbshop och hjälpa oss göra det bästa verktyget på marknaden!

Vi marknadsför er som Preferred Partner på vår hemsida

Som en uppskattning för vårt samarbete, kommer vi att marknadsföra er som Preferred Partner på vår hemsida. Detta är ett tecken på vårt engagemang och förtroende för er som en viktig del av vårt nätverk.

Vi ser framemot att ta vårt samarbete ännu längre!

Ansök till att bli preferred partner!

Godkänd Privacy Policy(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Påverka– Var med och påverka utbudet av våra produkter.

Rekommendationer– Vi rekommenderar er till slutkunder.

Rabatt på värmepressar – Som Preferred Partner får du förmånliga priser på alla våra värmepressar

Beställningsverktyg– Möjlighet att påverka utvecklingen av vårt framtida beställningsverktyg.

Marknadsföring– Vi marknadsför er som Preferred Partner på vår hemsida

Följ oss!