Vårt hållbarhetsarbete – en hjärtefråga

På Hot Screen finns ett genuint intresse för hållbarhet och miljö. Vi ser på vår verksamhet som en helhet där varje del ständigt förbättras. Det har resulterat i en OEKO-TEX®-certifiering samt ISO 90001och 140001-certifikat, något vi bär med stolthet och ansvar – ett ansvar att fortsätta äga frågan, testa nya saker, hitta andra vägar. Vi gör det varje dag i allt vi gör. Hållbarhet, gemenskap och framåtanda – det är Hot Screen. 

Miljövänligt och svenskproducerat

Våra transfers tillverkas i en framtidssäkrad produktionsfastighet. För varje steg från order till färdig produkt tar vi hänsyn till faktorer som spill, hälsa och miljövänliga material, samt utför olika slags kvalitetskontroller. Våra värmetransfers är certifierade enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® och helt fria från ftalater. En annan viktig del av vad vi levererar är våra transferpressar, som tillverkas med svenskt stål. Design och produktutveckling sköter vi själva för att ha full kontroll över maskinernas prestanda och kvalitet – det är viktigt för oss att våra pressar är så pass gedigna att de lever länge och därmed inte belastar miljön mer än nödvändigt.  

När vi väljer leverantörer tar vi hänsyn till olika miljökrav. Vi väljer material och råvaror med liten miljöpåverkan, sorterar och återvinner avfall som batterier, papper och plast samt genomför en miljöanalys för varje ny investering som behövs, exempelvis av maskiner. Dessutom samarbetar vi med leverantörer och kunder i miljöfrågor genom ett öppet, ömsesidigt informationsutbyte – målet är att påverka både kunder och leverantörer till att agera mer miljövänligt.  

Framåtanda och innovationer

2016 flyttade vi in i vår produktionsfastighet, ett av världens modernaste, miljövänligaste transfertryckerier. Vår ambition är att hela tiden utvecklas som företag och det tar sig uttryck i allt från innovationer och produktutveckling till samarbeten med och stöttning av olika hållbarhetsprojekt. Vi ser till att följa gällande lagar och förordningar, även om vi i flera fall väljer att ta ett steg längre i vårt kretsloppstänk. Därav har vi bland annat ventrum, värmeväxlare och ett eget reningsverk i byggnaden 

Vi följer substitutionsprincipen att miljömässigt sämre produkter, tekniker och processer kontinuerligt fasas ut till förmån för miljövänligare alternativ. Därtill håller vi oss informerade om såväl kommande förändringar i regelverk som teknisk utveckling inom miljöområdet och för en ständig dialog med kommunens miljökontor och andra berörda intressenter. Vi analyserar och förebygger risker att genom olyckshändelse förorena mark, luft och vatten samt hushåller med vår förbrukning av naturresurser.  

Hälsa och välmående​​

Våra medarbetare är vår största tillgångVi arbetar aktivt med att skapa en varm, välkomnande kultur där allas dörrar står öppnaDär sådant som lyhört ledarskaprak, hjärtlig kommunikation mellan alla, delaktighet och gemenskap är givna inslag i arbetsdagen. Vi bedriver även ett hälsoarbete som inspirerar och uppmuntrar till ett aktivt livoch gjorde stora investeringar när vi byggde vår nya fastighet – ett bygge medarbetarna hade stort inflytande över. Här finns ett fullt utrustat gym, en biltvätt, en klättervägg, en bastu och ett pingisrum. Därtill strävar vi efter att skapa utrymme för reflektion arbetsdagen, balans mellan arbete och privatliv samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter  vi vill ta tillvara på våra interna talanger.

Reningsverk
Reningsverket byggdes samtidigt som vår produktionsfastighet, så att allt vatten kan ledas hit och samlas upp. Här renas sedan vattnet i en optimerad process för att efteråt släppas ut i kommunens avloppsystem – rent, PH-neutralt och med 0 % mikroplaster. Vi testar även vårt utloppsvatten hos en extern part kontinuerligt för att se till att reningsverket gör vad det ska.
Teknikrum/vent.rum
Teknikrummet/ventilationsrummet tar hand om all överskottsvärme från produktionen, kontoren, kompressor och kylmaskin. Värmen samlas i fem stycken 1000-liters ackumulatortankar, som sedan fördelar värmen och/eller varmvatten där behovet finns. Den här tekniken gör oss i det närmaste helt självförsörjande när det gäller uppvärmning av våra lokaler samt varmvatten till fastigheten.
Värmeväxlare/torkar
Våra värmeväxlare/ugnar/torkar är energi-intelligenta, med värmeåtervinning. Det innebär att vi, genom att använda oss av denna utrustning, sänker vår energiförbrukning med cirka 40 %.
Tvättmaskin
På Prepress-avdelningen finns små, interna reningsverk med kemivätskor som cirkulerar i slutna system. Tekniklösningen minskar vår kemiförbrukning med över 50 %. Processvattnet används flera gånger innan det avskiljs till vårt interna reningsverk.
Previous slide
Next slide

Har våra transfers flamcertifikat? 

Både ja och nej. Våra kunder kan uppvisa mängder av godkända kombinationer av transfertryck från oss tillsammans med flamsäkra plagg, test som bland annat tar hänsyn till storlek på transfer och varselytan på plaggen. Med det sagt är det just helheten som standarderna EN ISO 11612, 14116 samt 11611 certifierar – transfers ses inte som en fristående produkt. Det betyder att varje ny kombination av transfer och plagg måste testas för att kunna godkännas och certifieras. Om något ändras, exempelvis transfertryckets storlek eller färger, behövs ett nytt test. Med andra ord uppfyller våra transfers de krav som flamcertifikaten ställer, men kan inte certifieras enskilt just på grund av hur standarderna är utformade. Däremot ingår de idag i flera unika flamcertifikat. Läs gärna mer i vår tryckguide om flamskydd och värmetransfer! 

Låter det här bra?

Vi strävar efter att tillverka så hållbara, långlivade produkter som möjligt, inte minst för miljöns och våra kunders skull. Om du vill bli kund hos oss är du välkommen att registrera dig! Du kan också kontakta vår säljsupport för mer information.

Ö 99-093 RISE

Miljöcertifierade transfertryck

Våra transfers är certifierade enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® Ö 99-093  och uppfyller klass 1, det strängaste kravet som garanterar att inga hälsoskadliga ämnen finns i produkter. Det innebär att våra värmetransfers får appliceras på ekologiska textilier samt textilier som är ämnade för små barn under tre år. De är som nämnt också helt fria från ftalater, det vill säga mjukgörare för plast. Vi arbetar årligen med RISE för att säkerställa certifieringen. De kontrollerar våra produkter och validerar certifikatet. Vill du läsa mer kan du gå in här och se samtliga nu gällande OEKO-TEX®-certifikat för samtliga textilleverantörer.  

Miljöcertifierat transfertryckeri

I maj 2017 blev Hot Screen nordens första transfertryckeri att certifieras enligt ISO 9001:2015 (Kvalitet) och ISO 14001:2015 (Miljö). ISO 9001 är en ledningssystemsstandard för verksamhetsprocesser i företag eller organisationer. Genom att jobba med standarden ser vi bland annat till att effektivisera verksamheten, uppmuntra till kommunikation, förbättra processer och engagera ledningen. ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem med syftet att minimera företags miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med hållbarhet, både internt och i våra investeringar, affärsprocesser och samarbeten, följer miljölagar och minskar vårt avfall.

Följ oss!