Tryckmetoder – en omfattande guide

Tryckeribranschen är vidsträckt och fascinerande, och sträcker sig långt tillbaka i tiden genom många år av utveckling. I den här guiden går vi igenom alla tryckmetoder och ger en omfattande inblick i de olika processerna.

Fyra huvudsakliga tryckmetoder

Även om det finns en mängd olika tryckmetoder, alla med sina egenskaper samt för- och nackdelar, finns fyra huvudkategorier: högtryck, djuptryck, plantryck och genomtryck. I vissa sammanhang nämns även en femte tryckmetod: digitaltryck.

Högtryck

Högtryck anses vara den äldsta tryckmetoden i världen – den uppfanns på 1400-talet av Johannes Gutenberg. Med sin uppfinning revolutionerade Gutenberg bokmarknaden, eftersom det med hjälp av tryckpressar var möjligt att trycka böcker i större upplagor.

Hochdruck im Textilbereich

När högtryck används som tryckmetod är tryckelementen visuellt upphöjda från tryckplåten. De upphöjda delarna täcks med färg eller bläck och trycks sedan på papperet eller substratet. Av denna anledning kallas högtryck även för en direkt tryckmetod. Än idag är boktryck den vanligaste högtrycksformen. En annan vanligt förekommande form av högtryck är flexotryck, som är särskilt vanligt inom förpackningsindustrin. Flexotryck används för att trycka på papper, kartong och plaster.

Djuptryck

Vid djuptryck etsas tryckbilden in i tryckplåten, vilket skapar fördjupningar, även kända som kaviteter. Sedan färgas hela tryckplåten, och överskottet av färgen skrapas bort med en så kallad rakel – ett slipat stålfoder – så att endast färgen återstår i fördjupningarna. Därefter överförs motivet direkt till tryckobjektet med presskraft samt en tryckvals.
Djuptryck är därmed också en direkt tryckmetod.

Tiefdruck Druckverfahren

Djuptryck är en mycket mångsidig tryckmetod som används särskilt inom rotationstryck, såsom tryckning av tidskrifter. Trots att djuptrycket har förlorat marknadsandelar på grund av minskande upplagor används det fortfarande inom olika områden, såsom produktion av högkvalitativa bilder i magasin, sedlar, tapeter och dekorationspapper, frimärken, kartor, konst samt tryck på kläder och textilier.

Plantryck

Plantryck är som det låter: en tryckmetod som använder jämna ytor, utan upphöjningar eller etsningar. Metoden bygger i stället på en kemisk princip, där färgbäraren behandlas kemiskt före tryckningen. Den fettbaserad färgen fäster sedan på den behandlade ytan och stöts bort på den övriga. Därefter överförs trycket till det önskade underlaget via ett gummitryck. Plantryck räknas som en indirekt tryckmetod.

Flachdruck Druckverfahren

Den stora fördelen med plantryck är att flera färger, liksom tvåsidig tryckning, är möjligt i en och samma tryckomgång. Ett populärt exempel på plantryck är offsettryck, som ofta används för böcker, tidningar och tidskrifter. Plantryck är också lämpligt för tillverkning av konsttryck, affischer, produktförpackningar och reklammaterial.

Genomtryck

Hit hör tryckmetoden som vi på Hot Screen använder: screentryck! Genomtryck innebär att färg eller bläck pressas genom ett finmaskig nät på det material som ska tryckas. Ytor där ingen färg ska tryckas täcks med en mall. På så sätt överförs färglager för färglager till underlaget tills det önskade tryckmotivet har skapats.

Durchdruck Druckverfahren

Genomtryck är en mycket mångsidig tryckmetod och möjliggör tryckning på olika material, ytor och former. Denna metod är därför utmärkt lämpad för tryck på textilier eller bärare. Genomtryck kräver viss expertis för att uppnå konsekventa, högkvalitativa resultat och används därför ofta i en professionell kontext.

Förutom dessa konventionella tryckmetoder har teknologisk utveckling resulterat i en rad innovativa metoder, inklusive digitaltryck och 3D-tryckmetoder.

Digitaltryck

Digitaltryck är i jämförelse med de fyra huvudtryckmetoderna en relativt ny tryckmetod som möjliggör direkttryck av digitala bilder på olika material. Här bearbetas och skrivs tryckdata från datorn av en tryckmaskin. Denna tryckmetod är särskilt effektiv för små upplagor och personifierade tryck.

3D-tryck

3D-tryck är en transformerande teknik som gör det möjligt att producera fysiska objekt från digitala designer. Denna metod används inom en rad olika branscher, från bilindustrin till medicin.

Tryckmetoder inom textilindustrin

För textilindustrin finns fem grundläggande tryckmetoder. På Hot Screen fokuserar vi vår tillverkning på transfertryck, men går här igenom samtliga metoder:

Flex- och flocktransfertryck

Flex- och flocktryck är två tryckmetoder som används för att personifiera kläder. De är båda en form av transfertryck, eller plottertryck, som först först över på en bärarfilm innan det trycks på en textil. Flextrycket består av tre lager: en bärarfilm, en tunn, flexibel, färgad folie och ett smältlim som aktiveras vid värme.
När vi på Hot Screen talar om flextryck hänvisar vi till en av våra produkter, Flex Heat Transfer. Vår Flex-transfer har samma egenskaper som de ovan nämnda folierna. Det är en tunn, töjbar värmetransfer som är optimal för funktionsplagg som sportkläder. Därtill är den OEKO-TEX-certifierad och går att få i flera olika färger – även med fotoeffekt och färgövergångar.

Flocktryck liknar flextryck, men använder en fluffig folie som ger trycket en sammetseffekt.

Digitalt transfertryck

Digitalt transfertryck är en metod där trycket skrivs ut med en form av skrivare på ett speciellt överföringspapper. Sedan appliceras trycket på textil med hjälp av värme och tryck – som namnet antyder är det också en form av transfertryck.

Tryckprocessen med digitalt transfertryck kan utföras med olika digitala skrivare. Här kan en mängd motiv väljas och enkelt skrivas ut på överföringsmaterialet, men deras kvalitet och upplösning beror starkt på skrivaren som används.Tryckmetoden är mindre tvättbeständig än andra metoder och är därför mer lämplig för hobbybruk.

Screentryck

Screentryck är en traditionell tryckmetod som utmärker sig genom sin hållbarhet och höga kvalitet. Färgen eller bläcket trycks genom ett finmaskigt nät på textilier eller bärare. Varje färg appliceras lager för lager, vilket gör screentryck idealiskt för stora upplagor. Antingen är det en direkt tryckmetod, där färgen pressas direkt in i textilen, eller på en bärare – så som vi på Hot Screen arbetar.

Digitalt direkttryck

Vid digitalt direkttryck på textilier, även kallat Direct to Garment eller DTG-tryck, används speciella textilfärger och bläckstråleteknik för att trycka direkt på tyget. Detta liknar en vanlig bläckstråleskrivare, men är speciellt utvecklad för textilier.

Denna tryckmetod kräver inga folier och kan leverera kvalitativt högkvalitativa resultat från små till stora volymer. Tryckprocessen erbjuder ett brett färgspektrum och kan skrivas ut i CMYK, RGB och vitt. Dock är inte alla färger i Pantone-färgskalan möjliga.

Med denna metod kan resultatet variera kraftigt beroende på textil. Digital direkttryck lämpar sig särskilt för bomullstextilier. Dessutom är digitalt direkttryck lämpligt när komplexa motiv ska tryckas. Resultaten kännetecknas vanligtvis av sin långa hållbarhet och precision.

Sublimeringstryck

Sublimeringstryck skiljer sig markant från de andra tryckmetoderna. Här talar vi också om en form av transfertryck, där designen först skrivs ut på ett speciellt överföringspapper och sedan överförs till textil med hjälp av värme. Det speciella med denna metod är dock att bläcket omvandlas till gas vid uppvärmning och tränger in i textilfibrerna. Denna metod möjliggör levande färger och hög tvättbeständighet, men kan endast appliceras på vissa tyger.

Facit

Från den traditionella högtryckstekniken till den moderna digitaltryckstekniken är världen av tryckmetoder mångfacetterad och ständigt föränderlig. Oavsett om det gäller 3D-tryck som flyttar gränserna för det möjliga eller de konventionella tryckmetoderna som fortfarande har sin plats, har varje teknik sina unika egenskaper och fyller ett specifikt syfte.

Följ oss!