Hot Screen on ympäristöystävällinen lämpösiirtomerkkien valmistaja joka on aidosti kiinnostunut ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä ja toimii sen mukaisesti. Kun uusi tehtaamme rakennettiin, halusimme luoda liiketoiminnan, jolle on ominaista ennakoiva, järjestelmällinen ponnistelu ympäristön hyväksi ja jatkuva prosessin parantaminen.

Siksi valitsimme kestävät rakennusmateriaalit, jotka kestävät käytössä jopa sata vuotta. Jokainen tuotantovaihe on huolellisesti suunniteltu mahdollisimman ympäristöystävälliseksi käyttäen viimeisintä huipputeknologiaa. Haluamme jättää mahdollisimman pienen jalanjäljen. Ehkäisemme ympäristön saastumista mahdollisimman pitkälle muun muassa välttämällä kaikkien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä.

Tavoitteenamme on myös käyttää uusiutuvia luonnonvaroja mahdollisimman suljetuissa järjestelmissä ja pitkän aikavälin tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi, mieluiten oman aurinkosähkön voimin.

Ympäristösertifioidut lämpösiirtomerkit

Kaikki ympäristösertifioidut lämpösiirtomerkkimme kuumasiirrot on sertifioitu STANDARD 100 by OEKO-TEX® mukaan. Tämä tarkoittaa, että kuumasiirto täyttää luokan 1 tiukimmat vaatimukset eikä taatusti sisällä haitallisia aineita. Tämän vuoksi kuumasiirtokuvat on hyväksytty käytettäviksi luonnonmukaisissa tekstiileissä sekä vauvojen ja alle kolmevuotiaiden pikkulasten tekstiileissä ja tekstiilileluissa. Kuumasiirtokuvat eivät tietenkään sisällä ftalaatteja, eli muovien pehmittimiä.

Varmistamme sertifioinnin työskentelemällä yhdessä RISE kanssa, joka valvoo tuotteita ja varmentaa OEKO-TEX® sertifikaatin vuosittain. Voit seurata linkkiä ja varmentaa kaikkien tekstiilitoimittajien kaikki olemassa olevat OEKO-TEX®-sertifikaatit. Löydät myös Hot Screenin OEKO-TEX®-sertifikaatin napsauttamalla seuraavaa linkkiä: OEKO-TEX®-sertifikaatti o 99-093.

Ympäristöystävällinen lämpösiirtomerkkien valmistaja

Hot Screen on sitoutunut kehittämään yritystä jatkuvasti. Vuonna 2016 siirryimme Kungsbackan eteläpuolelle Fjäråsissa sijaitseviin toimitiloihin, jotka tulevat palvelemaan meitä pitkälle tulevaisuuteen. Olemme rakentaneet tänne yhden maailman nykyaikaisimmista ja ympäristöystävällisimmistä teollisista kuumasiirtopainotaloista.

Hot Screenin ISO-sertifikaatti löytyy alla olevien linkkien kautta.
ISO 9001:2015 Todistus
ISO 14001:2015 Todistus

Vedenkäsittelyjärjestelmä

Kaikki prosessivesi käsitellään omassa vedenkäsittelylaitoksessa. Ainoa aine, mikä päästetään kunnalliseen viemäriverkkoon, on puhdas ja pH-neutraali vesi.

Lämmönvaihtimet / kuivurit

kaikki uunit/kuivurit ovat energiaälykkäitä ja käyttävät lämmön talteenottoa. Tämä tarkoittaa, että kykenemme vähentämään energiankulutustamme noin 40 %.

Tekniikkahuone / tuuletushuone

Tekniikkahuone huolehtii kaikesta tuotannossa, toimistossa, kompressorissa ja jäähdytyskoneessa syntyvästä ylimääräisestä lämmöstä. Lämpö kerätään viiden tuhannen litran varaajasäiliöihin, jotka jakavat lämmön ja lämpimän veden tarpeen mukaan. Tämän tekniikan ansiosta olemme lähes omavaraisia koko kiinteistön lämmityksen ja lämpimän veden suhteen.

Pesukone

Uudessa prepress-laitteistossa on oma sisäinen vedenkäsittelyjärjestelmänsä ja kaikki kemialliset nesteet kiertävät suljetuissa järjestelmissä. Tämä vähentää kemikaalien kulutusta yli 50 %. Tämä sen ansiosta, että prosessin vettä käytetään useita kertoja, ennen kuin se erotetaan sisäiseen vedenkäsittelyjärjestelmäämme.

Ympäristökäytäntö toteutuu käytännön työskentelyssä seuraavien toimien avulla

Noudatamme soveltuvia lakeja ja määräyksiä ja seuraamme ympäristöalan säädöksissä tapahtuvia muutoksia ja teknologian kehitystä.
Toimimme ympäristöasioissa yhteistyössä toimittajien ja asiakkaiden kanssa avoimen ja keskinäisen tiedonvaihdon kautta. Pyrimme näin edistämään asiakkaiden ja palveluntarjoajien kehittymistä vihreämpään suuntaan.
Huomioimme ympäristönormit valitessamme tavaroiden ja palveluiden toimittajat
Huolehdimme omasta luonnonvarojen kulutuksestamme ja pyrimme tehokkaampaan kierrätykseen ja parempaan elinkaariajatteluun.
Analysoimme riskejä, jotka voivat vahingossa saastuttaa maaperää, ilmaa ja vettä
Noudatamme periaatetta, jonka mukaan luovumme asteittain heikkolaatuisista tuotteista, teknologioista ja prosesseista ja korvaamme niitä ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.
Lajittelemme ja kierrätämme jätemateriaalit, kuten akut, paperin, muovin, jne.
Olemme jatkuvasti yhteydessä paikallisiin ympäristönsuojeluviranomaisiin ja muihin asiaankuuluviin sidosryhmiin.
Uusien investointipäätösten yhteydessä analysoimme aina myös kyseisen investoinnin ympäristövaikutuksia.
Sertifioimme kaikki kuumasiirtokuvamme STANDARD 100 by OEKO-TEX® mukaan.

Seuraa meitä!