Transfer your brand!

3En payoff är en kortform av det viktigaste man vill ha sagt, det mest kärnfulla över tiden relevanta budskapet. Det är ofta en kort och kärnfull
sentens som uttrycker vad en organisation har som mål eller underliggande tanke.

Ofta är payoffen placerad i anslutning till företagets logotyp och då skriven med ett ord eller en kortare mening. Payoffen har likheter med både
valspråk, motto och devis, men skiljer sig från dessa genom att den har en kommersiell funktion.