Bygget är igång!

2015-10-13

Bygget av Hot Screens nya fastighet i Fjärås är nu i full gång. Vi bygger för miljön och framtiden. I den nya produktionsfastigheten focuserar vi på hållbarhet, återvinning och miljön. Inflyttning kommer ske i December 2015.