Femårsavtal med Blåkläder!

2016-04-25

blaklader

Hot Screen har tecknat ett nytt avtal med koncernföretaget Blåkläder. Det innebär återigen ett långsiktigt samarbete med leverans av värmetransfers och påvärmningsmaskiner. Avtalet omfattar även koncernens yrkesklädesbutiker vilket innebär en utökning av vårt samarbete, något vi ser som ett bevis på deras förtroende för oss.