Avger vår värmetransfer några farliga ångor?

2019-03-28

Vi får ibland frågan om våra värmetransfer eller värmepressar avger några farliga ångor vid användning / upphettning.

Vi gav det oberoende institutet RI.SE (f.d. Swerea IVF AB) i Mölndal uppdraget att svara på den frågan genom att ta luftprov och mäta dessa i sitt laboratorium.

Svaret är att inga av våra produkter avger några farliga ångor vid användning. Detta gäller för både våra värmetransfer och värmepressar.

Klicka på här för att ta del av testresultatet!