Att trycka nära sömmar

Hur du trycker nära sömmar!

Ofta kan det uppstå problem vid applicering utav transfertryck i närheten av sömmar. Detta är för att vid applicering krävs det att ytan som värmeplattan trycker på är helt slät och jämn. En söm brukar vara något upphöjd och gör hela tryckytan ojämn vilket kan leda till ett sämre resultat eller i värsta fall en transfer som lossnar på vissa ställen efter tvätt.

Därför har vi tagit fram en lista som visar steg för steg hur du bör gå tillväga för att lyckas med en perfekt applicering av dina transfertryck på eller i närheten av sömmar. Följ stegen som visas nedan.

  1. Förberedelse

Börja med att ställa in din transferpress till de rekommenderade inställningarna beroende på vilken produkt du har valt. Ställ sedan in trycket på maskinen efter storleken på underplattan som används. Vi rekommenderar ett tryck på 2–3 bar för en liten underplatta och 5–6 bar för en stor underplatta på transferpressen.

  1. Förvärmning av plagget

Se till att plagget ligger rakt och slätt samt att inga fickor eller knappar ligger i vägen eller sitter på fickan du skall applicera på. Hela ytan som berörs av underplattan måste ligga slätt för ett lyckat resultat.
Vi rekommenderar förvärmning av plagget i minst 5 sekunder innan transfertrycket appliceras. Förvärmningen gör att plagget krymper och du får en bra och slät yta för trycket att fästa ordentligt.

  1. Upphöjning av ytan med gummiplatta

För att kunna få ett lyckat resultat av applicering i närheten av en söm rekommenderar vi att ”höja upp” ytan med hjälp av gummiplattor (se artikel 3014, 3012, 3011 & 3003).
Detta gör du genom att helt enkelt lägga gummiplattan under den släta ytan bredvid sömmen så att tyget som skall tryckas höjs upp från de sömmar som sitter runt om, och därmed får en helt slät yta att applicera på.

  1. Applicering av transfertrycket

Placera transfern på den släta ytan och påbörja din applicering. Eftersom ytan har höjts upp av en gummiplatta rekommenderar vi att justera trycket beroende på vilken storlek du har på gummiplattan. Rekommenderat tryck på små gummiplattor är 2-3 bar och på stora gummiplattor 5-6 bar. Våra transferpressar avslutar automatiskt appliceringen när den inställda tiden har löpt ut.

OBS! På transferpressar som inte är producerade av oss kan appliceringen behöva avslutas manuellt.

  1. Avlägsna plastbäraren

Plastbäraren avlägsnas efter avslutad applicering. Vid användning av STARK & FLEX Heat Transfer kan plastbäraren tas bort medan den fortfarande är varm. Plastbäraren skall avlägsnas kall vid användning av REFLEX Heat Transfer.

  1. Kontrollera transfern

Efter avslutad applicering rekommenderar vi att alltid känna efter med handen på transfern för att se till att limmet smält korrekt. Har limmet inte smält känner du det tydligt. Om detta uppstår, lägg ett skyddspapper (art: 3016) med den matta sidan nedåt och kör ned värmejärnet i 10 sekunder. Därefter drar du omedelbart bort skyddspapperet, och appliceringen är fullbordad.

TIPS!

För att kunna få ett lyckat resultat av applicering på en ficka rekommenderar vi att ”höja upp” fickan med hjälp av gummiplattor!

Gummiplattor

RUBBER FOR HEATING PLATE

Följ oss!