Att trycka på fickor

Trycka på fickor - hur gör man?

Ofta kan det uppstå problem vid applicering utav transfertryck på fickor. Detta är för att vid applicering krävs det att ytan som värmeplattan trycker på är helt slät och jämn. En ficka är något upphöjd och gör hela tryckytan ojämn vilket kan leda till ett sämre resultat eller i värsta fall en transfer som lossnar på vissa ställen efter tvätt.

Därför har vi tagit fram en lista som visar steg för steg hur du bör gå tillväga för att lyckas med en perfekt applicering av dina transfertryck på fickor. Följ stegen som visas nedan.

  1. Förbered tryckjobbet

Ställ in din transferpress utifrån den produkt du har. Justera också trycket på pressen efter underplattans storlek. Vår rekommendation är 1-3 bar för liten underplatta och 5-6 bar för en stor.

  1. Förvärm ditt plagg

Placera ditt plagg rakt och slätt mot underplattan. Se till så att inga fickor eller knappar hamnar i vägen – hela ytan måste vara slät för en lyckad applicering. Värm sedan plagget i cirka 5 sekunder, detta för att plagget krymper en aning vid den första värmen. Därefter har du en bra yta för transfertrycket att fästa på.

  1. Höj upp ytan med en gummiplatta

När du trycker nära en söm, till exempel sömmen runt en ficka, behöver du höja upp tyget en bit så att transfertrycket appliceras jämnt. Se artikel 3014, 3012, 3011 och 3003 – gummiplattor i olika storlek. Du höjer enkelt tyget genom att stoppa gummiplattan i fickan.

  1. Applicera ditt transfertryck!

Lägg transfertrycket där du vill applicera det och påbörja värmningen. Då du höjt upp tyget med en gummiplatta får du lov att justera trycket ytterligare beroende på gummiplattans storlek – små plattor bör ha 2-3 bar, stora 5-6 bar. När den förinställda tiden löpt ut släpper våra transferpressar trycket och åker tillbaka upp. Om du använder en transferpress från en annan tillverkare kan du behöva avsluta appliceringen för hand.

  1. Dra bort plastbäraren

Om du har valt STARK eller FLEX Heat Transfer kan du dra bort bäraren direkt efter applicering. Har du däremot beställt hem REFLEX får du lov att vänta tills plastbäraren svalnat – så kallad cold peel.

  1. Kontrollera transfertrycket!

Dra med handen över trycket för att känna efter om limmet smält in i tyget – om så inte är fallet känns det tydligt. Lägg då ett skyddspapper (se artikel 3016) över trycket med den matta sidan ner och värm på igen i ytterligare 10 sekunder. Dra sedan bort skyddspapperet – nu är appliceringen klar!

TIPS!

För att kunna få ett lyckat resultat av applicering på en ficka rekommenderar vi att ”höja upp” fickan med hjälp av gummiplattor!

Gummiplattor i olika storlekar

RUBBER FOR HEATING PLATE

Följ oss!