Minska avtryck från värmeplattan

Vad innebär ett avtryck från värmeplattan?

Ibland vid påvärmning av transfertrycken uppstår det ett så kallat avtryck från värmeplattan på plagget efter att dekalen har applicerats. Det blir som en nedtryckt rektangel runt trycket där värmeplattan har varit, men alla textiler har varierande känslighet för tryck och värme när du applicerar trycken.

Hur får jag bort avtryck från värmeplattan?

På vissa material försvinner avtrycket efter en tid när plagget har återfuktats av omgivande luftfuktighet. På andra material försvinner avtrycket efter det att plagget har tvättats, och på vissa andra material är tyvärr trycket permanent.

Polyester och andra syntetmaterial kan vara bra att hantera på ett försiktigt sätt när man applicerar transfertrycken. Då dessa oftast är gjorda av plast smälter plagget där värmeplattan trycks ner. Fleece är en sådan produkt man ska vara väldigt försiktig med.

För att minimera avtrycket från värmeplattan rekommenderar vi att man använder en så liten underplatta som möjligt för att applicera transfertrycket.

Ett annat alternativ är att använda sig av en gummiplatta för att höja upp den ytan som skall tryckas för att minimera ytan som värmeplattan trycker på (se artikelnummer 3003, 3011, 3012 3014).

Vid upphöjning med hjälp av en gummiplatta rekommenderar vi att sänka trycket ytterligare.

Avtrycket från värmeplattan blir även mindre framträdande ju lägre temperatur du använder vid applicering, därför rekommenderar vi användning av vår FLEX Heat Transfer vid applicering på lite känsligare material då den har en lägre appliceringstemperatur.

Minska avtryck från värmeplattan

TIPS!

Använd vår produkt FLEX för att komma ner i temperatur vid applicering och på så sätt minimera risken att få ett avtryck från värmeplattan.

FLEX Heat Transfer

Följ oss!